Levensbrug afstemming

              Denk je weleens:  Kon ik nog maar even met je praten……..

 

Een Levensbrug afstemming is bedoeld voor mensen die vragen hebben aan: 

- Overleden dierbaren.

- Mensen met een vorm van dementie of anderszins.

- Mensen die in coma liggen.

- Mensen die suïcide hebben gepleegd.

- Een doodgeboren kind door welke oorzaak dan ook.

- Mensen die op de Intensive Care liggen.

- Mensen die niet of moeilijk kunnen communiceren door ziekte of trauma van buitenaf.

 

Wil je een Luisterkind Levensbrug Afstemming aanvragen?

Dat kan via carla.hoort@gmail.com.

Ik zend je alle informatie en wacht jouw definitieve aanvraag

inclusief benodigde gegevens af.

Binnen twee weken ontvang je de afstemming per email.

De kosten voor een Luisterkind Levensbrug Afstemming zijn 55,- euro.

Claar Inzicht

Carla Goes

06 - 2022 1357

carla.hoort@gmail.com